Anunț! „Consiliul „TERMOELECTRICA” S.A. anunţă convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor pentru data de 15.01.2021

cu prezenţa acestora, pe adresa: mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu, 6. Înregistrarea acţionarilor – 14:30-15:00. Începutul Adunării – ora 15:00, cu următoarea Ordine de zi:

  1. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societății și Comitetului de audit.
  2. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului Societății și Comitetului de audit.
  3. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului Societății.

Acţionarii pot lua cunoştinţă cu materialele pentru Ordinea de zi a Adunării în zilele de lucru, începând cu 05.01.2021, între orele 7.30 şi 16.00, în incinta sediului societăţii: mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu 6, Anticamera. La înregistrare, acţionarii vor prezenta buletinul de identitate, iar reprezentanţii acestora – şi procura perfectată în conformitate cu prevederile legislaţiei. Lista acţionarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor va fi întocmită la data de 24.12.2020.”

Comandă apel gratuit

Centrul de Apel 1300

Serviciul disponibil:
Luni-Vineri: 07:30 - 16:00