Anunț! Consiliul „TERMOELECTRICA” S.A. anunţă convocarea Adunării Generale Ordinare Anuale a Acţionarilor pentru data de 29.06.2021

cu prezenţa acestora, pe adresa: mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu, 6. Înregistrarea acţionarilor – 14:30-15:00. Începutul Adunării – ora 15:00, cu următoarea Ordine de zi:

 1. Aprobarea Dării de seamă a Consiliului Societăţii pentru anul 2020.
 2. Examinarea Dării de seamă financiară a Societăţii pentru anul 2020.
 3. Aprobarea Dării de seamă a Comisiei de cenzori pentru anul 2020.
 4. Aprobarea Raportului Societăţii de audit pentru anul 2020.
 5. Aprobarea Raportului Comitetului de audit pentru anul 2020.
 6. Repartizarea profitului net obținut în anul 2020 și aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2021.
 7. Aprobarea direcţiilor prioritare ale activităţii „TERMOELECTRICA” SA pentru anul 2021.
 8. Alegerea membrilor Consiliului ,,TERMOELECTRICA” S.A. și ai Comisiei de cenzori, și stabilirea cuantumului remunerării muncii acestora.
 9. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei muncii Reprezentantului statului.
 10. Confirmarea entităţii de audit pentru anul 2021 şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor prestate.
 11. Cu privire la aprobarea Statutului ,,TERMOELECTRICA” S.A. în redacție nouă.

Acţionarii pot lua cunoştinţă cu materialele pentru Ordinea de zi a Adunării în zilele de lucru, începând cu 18.06.2021, între orele 9.00 şi 16.00, în incinta sediului societăţii: mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu 6, Anticamera. La înregistrare, acționarii vor prezenta buletinul de identitate, iar reprezentanții acestora – și procura perfectată în conformitate cu prevederile legislației. Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor va fi întocmită la data de 01.06.2021. Adresa paginii web a societății: www.termoelectrica.md.

Comandă apel gratuit

Centrul de Apel 1300

Serviciul disponibil:
Luni-Vineri: 07:30 - 16:00