Anunț! „Consiliul „TERMOELECTRICA” SA anunţă convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor pentru data de 21.10.2019

cu prezenţa acestora, pe adresa: mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu, 6. Înregistrarea acţionarilor – 13:30-14:00. Începutul Adunării – ora 14:00, cu următoarea Ordine de zi:

  1. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor Consiliului societății, ale Comisiei de cenzori și ale Comitetului de Audit.
  2. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului.
  3. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și Comitetului de Audit.

Acţionarii pot lua cunoştinţă cu materialele pentru Ordinea de zi a Adunării în zilele de lucru, începând cu 11.10.2019, între orele 8.00 şi 17.00, în incinta sediului societăţii: mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu 6, Anticamera. La înregistrare, acţionarii vor prezenta buletinul de identitate, iar reprezentanţii acestora – şi procura perfectată în conformitate cu prevederile legislaţiei. Lista acţionarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor va fi întocmită la data de 08.10.2019.”

Comandă apel gratuit

Centrul de Apel 1300

Serviciul disponibil:
Luni-Vineri: 07:30 - 16:00