Anunț!„Consiliul „TERMOELECTRICA” S.A. anunţă convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor pentru data de 13.07.2021

cu prezenţa acestora, pe adresa: mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu, 6. Înregistrarea acţionarilor – 14:30-15:00. Începutul Adunării – ora 15:00, cu următoarea Ordine de zi:

Cu privire la acoperirea pierderilor înregistrate de societate.

Acţionarii pot lua cunoştinţă cu materialele pentru Ordinea de zi a Adunării în zilele de lucru, începând cu 02.07.2021, între orele 9.00 şi 16.00, în incinta sediului societăţii: mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu 6, Anticamera.  La înregistrare, acționarii vor prezenta buletinul de identitate, iar reprezentanții acestora – și procura perfectată în conformitate cu prevederile legislației. Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va fi întocmită la data de 02.07.2021. Adresa paginii web a societății: www.termoelectrica.md.”

Comandă apel gratuit

Centrul de Apel 1300

Serviciul disponibil:
Luni-Vineri: 07:30 - 16:00