Furnizare energie termică

Furnizare energie termică

Furnizare energie termică

Suntem principalul producător, distribuitor și furnizor de energie termică din țară, ce oferă servicii de termoficare pentru cca 4400 imobile sau cca 500 000 consumatori din mun. Chișinău.

Anual producem și furnizăm cca 1,3 mln Gcal de energie termică.

Energia termică este produsă la cele două Centrale Electrice cu Termoficate: CET Sursa I și CET Sursa II, ce funcționează în regim de cogenerare, la Centralele Termice orășenești (CT-Vest și CT-Sud), la cele 19 Centrale Termice suburbane și la Centrala Termică modulă pe biomasă.

Consumatorii sunt aprovizionați cu energie termică  printr-un sistem de rețelele de transport și distribuție a agentului termic cu  o lungime sumară a țevilor de 1300 km, 18 Stații de Pompare,  309 Puncte Termice Centrale și 950 Puncte Termice Individuale.

  1. Iniţial se depune o cerere privind încheierea contractului de furnizare a energiei termice și documentația
    anexată online sau la Centrul Comercial de deservire și relații cu consumatorii, situat pe str. T. Vladimirescu, 6;
  2. În termen maxim de 15 zile, urmează să obțineți avizul de racordare de la Termoelectrica S.A.;
  3. Semnarea contractului de furnizare este ultima etapă în cadrul procedurii de conectare la SACET.

În conformitate cu prevederile legale, în sectorul rezidențial, reprezentantul autorizat al consumatorilor este administratorul fondului locativ, care este în drept să încheie un contract de furnizare a energiei termice cu furnizorul și să repartizeze lunar cantitatea de energie termică consumată între locatari.

În cazul blocurilor locative cu sistem orizontal de distribuție a agentului termic, contractul de furnizare a serviciilor de termoficare este tripartit (consumator, GFL, Termoelectrica), respectiv, consumatorul are mai multă independență în relația cu furnizorul.

Producere și furnizare energie termică​​​

Încălzire

Asigurăm cu servicii de termoficare cca 4400 imobile dintre care, dintre care…

Apă caldă menajeră (ACM)

Asigurăm cu energie termică pentru prepararea apei calde menajere 1970 imobile..

Abur industrial

Suntem producător și furnizor de abur industrial, oferind un produs energetic unic pe piața autohtonă…

Comandă apel gratuit

Centrul de Apel 1300

Serviciul disponibil:
Luni-Vineri: 07:30 - 16:00