Sistemul de Management Integrat implementat la nivelul Termoelectrica S.A. integrează toate componentele activității societății pentru a asigura îmbunătățirea continuă a performanțelor companiei, permite verificarea impactului activităților, produselor şi serviciilor sale asupra mediului, gestionarea sistematică a proceselor identificate, stabilirea obiectivelor și sarcinilor respective pentru a le îndeplini și a demonstra realizarea lor. Compania menține, îmbunătățește și eficientizează continuu sistemul de management integrat în conformitate cu cerințele standardelor de referință, precum și cu strategia și obiectivele organizației.

Sistemul de Management Integrat este implementat în conformitate cu cerințele a 4 standarde internaționale de referință:

  • SM EN ISO 9001:2015 „Sisteme de management al calității. Cerințe”;
  • SM SR EN ISO 14001:2015 „Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare”;
  • SM ISO 45001:2018 „Sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale. Cerințe și îndrumări pentru utilizare”;
  • SM EN ISO 50001:2018 „Sisteme de management al energiei. Cerințe și ghid de utilizare

Declarația de politică

Certificate ISO